technologie

USUWANIE WGNIECEŃ BEZ LAKIEROWANIA, TECHNOLOGIA PDR

PRzyczyny uszkodzeń

Metalowe części karoserii pojazdów mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem działania wielu czynników mechanicznych.

  • wgniecenia i uszkodzenia elementów karoserii na etapie produkcji,
  • uszkodzenia karoserii na skutek gradobicia,
  • wgniecenia spowodowane nieuwagą kierującego lub osób trzecich,
  • uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi np. odpryski kamieni, spadające elementy konstrukcji, wgniecenia celowe itp.
Nasza propozycja

Techonologie PDR

Nie wszystkie te odkształcenia karoserii wymagają ekstremalnych metod naprawy z użyciem wycinania elementów, wspawywania, szpachlowania, szlifowania i ponownego lakierowania. Podobne efekty, jeżeli nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej, można osiągnąć stosując subtelniejsze sposoby technologii PDR.
Technologia ta powstała właśnie w tym celu, by minimalnym nakładem sił i środków, przy użyciu jak najmniej inwazyjnych metod osiągnąć efekt pełnej gładkości blachy karoserii bez konieczności późniejszego jej malowania.

Metody

Metody naprawy technologią PDR

W obu tych przypadkach stosuje się oświetlanie miejsca uszkodzenia lampami o odpowiednich właściwościach świetlnych, których zadaniem jest właściwe określenie konturów wgniecenia tak by masowana i wyciągana była tylko ta powierzchnia karoserii która uległa wgnieceniu. Najważniejszymi elementami w obydwu tych metodach są umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie technika który te zabiegi przeprowadza. 

Pierwsza metoda

Tzw. „masowanie blachy” wykonywane za pomocą specjalnie do tego celu wykonanych i ukształtowanych narzędzi zwanych potocznie heblami. Polega ona na wprowadzaniu specjalnie ukształtowanych narzędzi pod wewnętrzną powierzchnię blachy karoserii i odpowiednim masowaniu blachy, aż uzyska ona kształt sprzed wgniecenia. Czasami, żeby dostać się do naprawianego fragmentu blachy od wewnątrz, konieczne jest czasowe zdemontowanie innego, przylegającego do naprawianego miejsca elementu karoserii. Metoda ta z powodzeniem jest stosowana do eliminowania małych wgnieceń i wybrzuszeń i dzięki właściwemu jej zastosowaniu, przy odpowiednim doświadczeniu, wyczuciu i perfekcyjnym umiejętnościom technika przywrócona do stanu pierwotnego karoseria samochodowa nie wymaga dodatkowego lakierowania. W przypadku dużych powierzchni uszkodzeń czasami konieczne jest ponowne polakierowanie doprowadzonego do stanu pierwotnego elementu karoserii ale już bez konieczności dodatkowego jego szpachlowania.

Druga bezinwazyjna metoda usuwania wgnieceń

Metoda na klej. Stosuje się ją w miejscach trudno dostępnych lub niedostępnych dla narzędzi stosowanych w metodzie pierwszej czyli tzw. hebli, oraz w przypadku rozległych wgnieceń lub ich dużej ilości co w takim przypadku jest czynnością nieopłacalną jeżeli chcielibyśmy zastosować metodę pierwszą. W metodzie tej powoduje się wyciągnięcie wgniecenia przy zastosowaniu specjalnie dobranych narzędzi oraz specjalnego kleju o odpowiednio dobranych parametrach. Właściwy adapter, pasujący rozmiarami do obszaru wgniecenia, nakłada się na zewnątrz karoserii przy użyciu specjalnego kleju i po jego stwardnieniu wgniecenie jest wyciągane do góry do momentu osiągnięcia stanu karoserii sprzed momentu wgniecenia. Po uzyskaniu odpowiedniego efektu gładkości karoserii, zarówno adapter jak i klej są bez pozostawiania śladów usuwane z powierzchni karoserii.

Nieumiejętne podejście do likwidacji wgnieceń przy użyciu tych metod może spowodować nieodwracalne zmiany warstwy lakieru na powierzchni naprawianej karoserii i konieczność zastosowania tradycyjnych metod jej naprawy ze szlifowaniem, szpachlowaniem i lakierowaniem włącznie. Dlatego też decydując się na tego rodzaju zabiegi przy swoim aucie należy wybierać firmy w pełni profesjonalne, dysponujące odpowiednio przeszkolonymi w tych technikach pracownikami oraz zapleczem w postaci profesjonalnych narzędzi do tego typu napraw.